ADL Rainbow
Slider

Välkommen till ADL RAINBOW

Vi erbjuder ett gränsöverskridande vårdplaneringsverktyg
Dela och berätta gärna för andra om oss

ADL Rainbow erbjuder

  • Diplomerad onlineutbildning
  • Webbshop
  • Testa betaversionen GRATIS

Den NYA svenska IT-modellen – Tjänstedesign för vård och omsorg som bygger från basen och uppåt.


Undersköterskan och teamets nya IT-verktyg i det dagliga arbetet

– för en tydlig dokumentation av den enskildes behov under hela vård- och rehabiliteringsprocessen


Ett evidensbaserat och kunskapsbaserat kommunikationsverktyg mellan

Undersköterskan – den enskilde – biståndshandläggaren – legitimerad personal inom och mellan vårdnivåer

Vi arbetar tillsammans på ett gemensamt översiktsdokument
Från inskrivning till utskrivning – För ADL-analys, insatsbehov, mål, åtgärder med anpassad terminologi, genomförande, uppföljning och resultat

Evidensbaserad – Kunskapsbaserad vård och rehabilitering innebär medveten och systematisk användning av teamets bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap vilken förenas med vårdtagarens behov och vilja samt beprövad klinisk erfarenhet. Interprofessionellt lärande (IPL) uppstår när teamets professioner lär om, från och med varandra. Målet är att möjliggöra effektivare samarbete, metodutveckla verksamheten i syfte att förbättra människors hälsa.

Om ADL Rainbow

ADL Rainbow startade 1995 med produktutveckling av koncept Rainbow för teamdokumentation av patienternas aktivitetsförmåga inom sjukvård, omsorg och rehabilitering. Vi vill satsa på enkelhet och tydlighet under hela vård- och rehabiliteringsprocessen.

Läs mer

Webbshop

Patientens rehabiliteringsjournal + alla pappersdokument

Läs mer

Följ Mary

Följ Marys rehabiliteringsprocess i vår webbutbildning

Läs mer

Testa betaversionen GRATIS

ADL-verktyg Supporting eRehab i Betaversion finns för nedladdning

Testa gratis i 6 månader

Partners

Våra partners


Filmer

Slider

ADL Rainbows reklamfilm.

Slider

Följ Stig, 20 år med diagnosen stroke. Från vårdpaket till självständig individ.

"Vi tänker INTE låta något coronavirus få stoppa utvecklingsarbetet av teamdokument Rainbow"


Följ oss

ADL Rainbow