ADL Rainbow
startsidan-slider

Välkommen till ADL RAINBOW

Vi erbjuder ett gränsöverskridande vårdplaneringsverktyg

Vi vill meddela våra värderade kunder att ADL Rainbow för närvarande genomgår en spännande ägarbytesprocess.

Under denna övergångsperiod så går det för tillfället inte att beställa tryckt material men man kan fortfarande ta del av onlineutbildningar.

Dela och berätta gärna för andra om oss

ADL Rainbow erbjuder

  • Diplomerad onlineutbildning
  • Föreläsningar i koncept Rainbow

Den NYA svenska IT-modellen – Tjänstedesign för vård och omsorg som bygger från basen och uppåt.


Teamets nya Mötesplats i det dagliga arbetet

– för en tydlig dokumentation av den enskildes behov under hela vård- och rehabiliteringsprocessen


Ett evidensbaserat och kunskapsbaserat kommunikationsverktyg mellan

Undersköterskan – den enskilde – biståndshandläggaren – legitimerad personal inom och mellan vårdnivåer

Vi arbetar tillsammans på ett gemensamt översiktsdokument
Från inskrivning till utskrivning – För ADL-analys, insatsbehov, mål, åtgärder med anpassad terminologi, genomförande, uppföljning och resultat

Evidensbaserad – Kunskapsbaserad vård och rehabilitering innebär medveten och systematisk användning av teamets bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap vilken förenas med vårdtagarens behov och vilja samt beprövad klinisk erfarenhet. Interprofessionellt lärande (IPL) uppstår när teamets professioner lär om, från och med varandra. Målet är att möjliggöra tätare samarbete, metodutveckla verksamheten i syfte att förbättra människors hälsa.


Filmer

Nytt Forskningsfält för Team via ADL!!
RWD: Real World Data avser kopplingen mellan diagnos, ADL, mål, behandling, uppföljning och utvärdering av Vård, Omsorg och Rehabilitering.

Framtidsvisionen för koncept Rainbow i God Nära Vård Omsorg och Rehabilitering.

"Vi tänker INTE låta något coronavirus få stoppa utvecklingsarbetet av teamdokument Rainbow"

Om ADL Rainbow

ADL Rainbow startade 1995 med produktutveckling av koncept Rainbow för teamdokumentation av patienternas aktivitetsförmåga inom sjukvård, omsorg och rehabilitering. Vi vill satsa på enkelhet och tydlighet under hela vård- och rehabiliteringsprocessen.
ISO 25065:2019 System och mjukvaruteknik: Struktur/Terminologikrav.

Läs mer

Webbshop

Patientens rehabiliteringsjournal + alla pappersdokument.
Just nu omstrukturerar vi vår webshop och kan inte ta emot ordrar just nu

Följ Mary

Följ Marys rehabiliteringsprocess i vår webbutbildning

Läs mer

Webbföreläsningar

Presentation av koncept Rainbow + Innovationerna Supporting eRehab och SynonymAppen DoIT

Anmälan från 3 januari 2023

Partners

Våra partners


Följ oss

ADL Rainbow