Slider

Välkommen till ADL RAINBOW

Vi erbjuder ett gränsöverskridande vårdplaneringsverktyg

Våra medlemskap

Halvårsplan

6 månader 149 kr ( inklusive moms 30 kr)

Bli medlem

Helårsplan

12 månader 299 kr ( inklusive moms 60 kr)

Bli medlem


Till minne av min älskade pappa 1919 – 1996 som insjuknade i stroke 1986, vilket blev anledningen till mitt yrkesval samt utvecklandet av teamdokument Rainbow.

Om ADL Rainbow

ADL Rainbow startade 1995 med produktutveckling av koncept Rainbow för teamdokumentation av patienternas aktivitetsförmåga inom sjukvård, omsorg och rehabilitering. Vi vill satsa på enkelhet och tydlighet under hela vård- och rehabiliteringsprocessen.

Läs mer


Med beundran och respekt för min storebror Stig som drabbades av stroke 1999, vid 49 års ålder. Följ Stig en vanlig dag, 20 år efter insjuknandet.

Kunskapspaket

Den fysiska versionen

Följ Mary

Följ Marys rehabiliteringsprocess i vår webbutbildning

Nedladdning 2018

ADL-verktyg Supporting eRehab i Betaversion finns för nedladdning 20181210

Partners

Våra partners


Lyssna

Kenneth Johansson - The Rainbow
All copyrights reserved.
ISRC kod: SE4UJ1700116.


Följ oss

ADL Rainbow