ADL Rainbow
startsidan-slider

Företagsinformation

Värdegrund: ADL Rainbow står för grön rehabilitering, hållbarhet och utveckling samt erbjuder konsensus i en komplex värld. Koncept Rainbow bygger på tanken om en inkluderande, teambaserad sjukvård, omsorg och rehabilitering där patient, närstående och patientansvariga kan dela samma information i realtid. Vårt företag stöder svensk strokeforskning samt Läkare utan gränser.

Vision: Vi vill förbereda möjligheten att i en vidareutveckling till en tredimensionell miljö, skapa obegränsat utrymme i delaktivitetsboxarna. Där kan exempelvis träningsprogram, bildstöd och hjälpmedelsinformation kombineras med rätt delaktivitet.

Målgrupper: Läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster/fysioterapeuter, logopeder, biståndshandläggare, psykologer, kuratorer, fritidsledare-/pedagoger, undersköterskor samt personliga assistenter inom kommunal/statlig/privat rehabilitering. Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans utredare inom segmentet sjukvård, omsorg och rehabilitering.

Övriga: Seniorer, patienter samt anhöriga/närstående.

Forskning och verksamhetsutveckling: Studenter/forskare/konsulter/chefer /administratörer inom sjukvård, omsorg och rehabilitering.

ADL Rainbow