ADL Rainbow
startsidan-slider

Produktinformation

Företaget: Vi vill satsa på enkelhet och tydlighet under hela vård- och rehabiliteringsprocessen.

Produkter: Webbutbildning med försäljning samt nedladdning av ADL-material för bedömning av patientens vardagsaktiviteter. Använd ADL-verktyget i det dagliga patientarbetet samt vid vårdplanering, målsättning, avstämning, uppföljning, utvärdering och överrapportering.

I den digitaliserade versionen Supporting eRehab finns ICF-koderna redan placerade (dolda) i respektive delaktivitetsruta. Automatiseringsfunktionen summerar ADL-bedömningens totala självständighetsnivå i bas/delaktiviteterna.

Koncept Rainbow samlar teamets arbetsprocess med HSL/SOL/LSS-insatser i ett och samma dokument och finns via hemsidan tillgänglig i digital-/samt i pappersversion. Den digitala Användarhandboken och Synonym-Appen DoIT ger teamet vägledning med tydliga bedömningsexempel. DoIT finns även i en separat webbapplikation där du och dina kollegor kan jämföra era val av lämpliga ersättningsord till nuvarande ADL-terminologi.

ADL-verktygets INDEX redovisar den kvalitativa självständighetsnivån inom varje enskild bas/delaktighet och lämpar sig väl för longitudinell forskning, oavsett diagnosområde.

Nedladdning: Den digitala versionen är vid lanseringen 2018 en tjänsteinnovation*, och i behov av extra skydd för säker teamdokumentation och skall därför i samband med testnedladdning placeras i verksamhetens intranät.

Köp: Beställ pappersversionen av Lehrgrafvens Grafiska via ADL Rainbows hemsida.

Gör så här!

Bli Medlem – logga in och få tillgång till:

Koncept Rainbow – utbildning och informationsvideo.

Komplett C+D-uppsats där du kan följa utvecklingsarbetet av koncept Rainbow.
Testa att skriva din egen rehabiliteringsjournal i Supporting eRehab.
Prova även Synonym-Appen DoIT – självtest: vilken terminologi föredrar du?

Obegränsat antal tillfällen under medlemsperioden för att ta del av Onlineutbildningen i koncept Rainbow via dess olika moduler.

Supporting eRehab är en betaversion* som beställaren kan använda till teamets översiktsdokument. Nedladda modulen i verksamhetens intranät!

 

Tjänsteinnovation*

En tjänsteinnovation leder till värdeskapande processer och startar med identifiering av vad en användare och/eller en organisation behöver. Genom att automatisera via digitala logaritmer kan användaren till sitt team, via ett knapptryck, dela sin kvantitativa och/eller kvalitativa ADL-data i realtid.
Det interaktiva ADL-verktyget Supporting eRehab ger överblick, kontroll och uppdatering vilket underlättar dialog, planering samt den målformulering som teamet överenskommit tillsammans med patient och anhöriga.

Innehåll – kompetensutbildning för samtliga patientansvariga yrkeskategorier

  • Behovsterminologin innehåller kompletterande synonymer framtagna med hjälp av SynonymAppen DoIT
  • Utbildningsfilm – du följer Marys rehabiliteringsprocess
  • Supporting eRehab – test/träningsmodul, Fyll i Marys ADL-behov/delmål i bedömningstillfälle 2 och 3
  • SynonymAppen DoIT – test/träningsmodul, Vilka ord och uttryck skulle Mary ha valt?
  • Diplom efter genomgången utbildning

 

Till minne av min älskade pappa 1919 – 1996 som insjuknade i stroke 1986, vilket blev anledningen till mitt yrkesval samt utvecklandet av teamdokument Rainbow.

Med beundran och respekt för min storebror Stig som drabbades av stroke 1999, vid 49 års ålder. Följ Stig en vanlig dag, 20 år efter insjuknandet.

Lyssna


Kenneth Johansson – The Rainbow
All copyrights reserved.
ISRC kod: SE4UJ1700116.

ADL Rainbow