Slider

Om oss

Företaget: ADL Rainbow startade 1995 med produktutveckling av koncept Rainbow för teamdokumentation av patienternas aktivitetsförmåga, resurser samt insatsbehov inom sjukvård, omsorg och rehabilitering. Vi vill satsa på enkelhet och tydlighet under hela vård- och rehabiliteringsprocessen.

Produkter: Webbutbildning med försäljning samt nedladdning av ADL-material för bedömning av patientens vardagsaktiviteter. ADL-verktyget kan användas i det dagliga patientarbetet samt vid vårdplanering, målsättning, avstämning, uppföljning, utvärdering och överrapportering.

I den digitala versionen Supporting eRehab finns ICF-koderna redan placerade (dolda) i respektive delaktivitetsruta. Automatiseringsfunktionen summerar ADL-bedömningens totala självständighetsnivå i bas/delaktiviteterna.

Koncept Rainbow samlar teamets arbetsprocess med HSL/SOL/LSS-insatser i ett och samma dokument och finns via hemsidan tillgänglig i digital-/samt i pappersversion. Den digitala Användarhandboken och Synonym-Appen DoIT ger teamet vägledning med tydliga bedömningsexempel. DoIT finns även i en separat webbapplikation där du och dina kollegor kan jämföra era val av lämpliga ersättningsord till nuvarande ADL-terminologi.

ADL-verktygets INDEX redovisar den kvalitativa självständighetsnivån inom varje enskild bas/delaktighet och lämpar sig väl för longitudinell forskning, oavsett diagnosområde.

Nedladdning: Den digitala versionen är vid lanseringen 2018 en tjänsteinnovation*, och i behov av extra skydd för säker teamdokumentation och skall därför i samband med testnedladdning placeras i verksamhetens intranät.

Köp: Pappersversionen beställs av Lehrgrafvens Grafiska via ADL Rainbows hemsida.

Gör så här!

Logga In – bli medlem och få tillgång till:

Koncept Rainbow – utbildning och informationsvideo.

Komplett C+D-uppsats där du kan följa utvecklingsarbetet av koncept Rainbow. Testa att skriva din egen rehabiliteringsjournal (går ej att spara) Synonym-Appen DoIT – självtest: vilken terminologi föredrar du? (går ej att spara)

Medlemmar/Användare kan logga in ett obegränsat antal tillfällen under sin medlemsperiod och ta del av utbildningen i koncept Rainbow via dess olika moduler.

Den digitala versionen av ADL-verktyget Rainbow är en betaversion* som beställaren kan vidareutveckla och göra till sin egen och hela teamets översiktsdokument.

 

Tjänsteinnovation*

En tjänsteinnovation leder till värdeskapande processer och startar med identifiering av vad en användare och/eller organisation behöver. Genom att automatisera via digitala logaritmer kan användaren till sitt team, via ett knapptryck, dela sin kvantitativa och/eller kvalitativa data i realtid. Ett interaktivt verktyg inom sjukvården ger överblick, kontroll och uppdatering vilket underlättar dialog, planering samt den målformulering som teamet överenskommit tillsammans med patient och anhöriga.

Betaversion*

En betaversion är en mjukvara som har klarat den interna testfasen och som släppts till potentiella användare för offentlig kontroll, för inhämtning av feedback. Beta programvara är en digital tjänsteinnovation/testversion av Supporting eRehab som speglar patientens aktivitetsresurser, svårigheter samt behov. Programvaran använder logaritmer för att beräkna och sammanfatta komplexa, kvantitativa och kvalitativa data vilka presenteras på ett entydigt sätt för dess användare.

 

Testversionen kan laddas ner av medlemmar som innehar legitimation eller annan behörighet som kan anses likvärdig. Nedladdningen sker inom en viss tidsram i syfte att begränsa risken för otillåten spridning och distribution.

ADL Rainbow