ADL Rainbow
surfplatta

Patientexempel Mary

Mary är 82 år och bor ensam i eget 1½-plans hus. En dag när hon är på väg upp till andra våning för att starta tvättmaskinen, ringer telefonen – hon vänder sig snabbt, förlorar balansen och ramlar hela vägen ner till första våning.
Hon släpar sig fram till telefonen och påkallar hjälp.

På sjukhuset konstateras att Mary ådragit sig en lårbensfraktur (PTF) på vänster sida. Hon påbörjar aktivitets-/förflyttningsträning på sjukhuset.
I samband med vårdplaneringen framkommer det att Mary har sovrummet på andra våning och att badrum med toalett finns på första våning.

För att Mary ska våga komma hem erbjuds hon maximal hemtjänst samt hembesök av biståndshandläggare, sjuksköterska, undersköterskor, arbetsterapeut och fysioterapeut. Mary tackar ja till att använda en utlånad vårdsäng, som placeras i Marys vardagsrum.

Hemgångsteamet möter upp när Mary kommer hem. Två personal skall finnas hos Mary vid alla förflyttningar i samband med uppstigning.
Rehab har med sig en fristående toalettförhöjning med tillbehör och Mary får prova vårdsängens olika funktioner.
Mary är trött och arbetsterapeuten och fysioterapeuten tackar för sig och överenskommer med Mary att komma tillbaka morgonen därpå.
Nästa dag provar rehab ut aktuella hjälpmedel och kompletterar med en sängbygel för att underlätta förflyttningar i/ur säng.
En vecka senare klarar sig Mary med 1 person i alla förflyttningsmoment.

Hur gick det sedan??
Följ hur Mary och teamets rehabiliteringsprocess dokumenteras i vår exempelvideo!

ADL Rainbow