Slider

Beskrivning

GRATIS kompetensutbildning startar 1 April och pågår under 2021
Målgrupper: läkare, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, sjuksköterskor och undersköterskor.
Även handläggare/administratörer inom socialtjänst, försäkringskassa/arbetsförmedling.
Universitet och högskolor: studenter samt forskare inom hälso-/beteendevetenskap.

6 månader

0.00 kr

Kategori: