ADL Rainbow
startsidan-slider

Kunskapspaket

 

 Prova på paket – Teamarbete gör skillnad

Innehåll: ett ”Prova på paket” – för patienten och hela teamet

Välkomstbrev
Informationsblad om koncept Rainbow
5 styck Användarhandböcker + översiktsblad
5 styck ADL-blad 1 för personlig vård samt emotionella och kognitiva funktioner
5 styck Schemablad 1, instruktionsschema för personlig vård

Pris per Kunskapspaket:  499.00 kr exkl. moms

 

 

Användarhandbok samt översiktsblad –

Kvalitetssäkrar teamets alla bedömningar
Ger patientmedverkan; målformulering och uppföljning genom hela rehabiliteringsprocessen

Innehåll: Manual i fickformat. Innehåller bedömningsplats för 52 olika aktiviteter.
Översiktsblad: journalöversikt, definitioner till ADL-terminologi samt ADL-INDEX.

Pris 20 styck 1.067,00 kr exkl. moms
Pris 50 styck 1.353,00 kr exkl. moms

 

 

ADL-journal RAINBOW –

Patientens och teamets journal

Blad 1 – startblad (färgerna rött, orange, gult, ljusgrönt)
Personlig vård, emotionella och kognitiva funktioner
– skapar transparens, delaktighet och patientmedverkan i rehabiliteringsprocessen.

Framsida: Dokument i 4-färgstryck. Diagnos och kod. Skadans lokalisation.
Plats för 4 bedömningar samt delmål på varje dokument. ADL-INDEX.
Status, funktionsanalys, aktivitetsnivå, delmål, vanor, roller, intressen, hjälpmedel mm.

Baksida: Namn på patientansvariga. ADL-INDEX – manual.
Nivågradering av aktiviteten kommunikation: skriver/läser och samtalar.

Pris 50 styck 654,00 kr exkl. moms
Pris 200 styck 1.348,00 kr exkl. moms

 

 

ADL-journal RAINBOW –

Patientens och teamets journal

Blad 2 – fortsättningsblad(färgerna mörkgrönt, blått, indigo, violett)
Personlig vård, emotionella och kognitiva funktioner
– skapar transparens, delaktighet och patientmedverkan i rehabiliteringsprocessen.

Framsida: Dokument i 4-färgstryck. Diagnos och kod. Skadans lokalisation.
Plats för 4 bedömningar samt delmål på varje dokument. ADL-INDEX.
Status, funktionsanalys, aktivitetsnivå, delmål, vanor, roller, intressen, hjälpmedel mm.

Baksida: Namn på patientansvariga. ADL-INDEX – manual.
Nivågradering av aktiviteten kommunikation: skriver/läser och samtalar

Pris 20 styck 540,00 kr exkl. moms
Pris 50 styck 551,00 kr exkl. moms

 

 

ADL-journal RAINBOW –

Patientens och teamets journal

Blad 3- startblad(färgerna rött, orange, gult, ljusgrönt)
Instrumentell vård, emotionella och kognitiva funktioner
– skapar transparens, delaktighet och patientmedverkan i rehabiliteringsprocessen.

Framsida: Dokument i 4-färgstryck. Diagnos och kod. Skadans lokalisation.
Plats för 4 bedömningar samt delmål på varje dokument. ADL-INDEX.
Aktivitetsnivå, delmål, hjälpmedel, bostadsinformation, anhörigutbildning mm.

Baksida: Namn på patientansvariga, lathund; aktivitetsruta,
ADL-INDEX – manual.

Pris 50 styck      654.00 kr exkl. moms
Pris 200 styck 1.348,00 kr exkl. moms

 

 

ADL-journal RAINBOW –

Patientens och teamets journal

Blad 4 (fortsättningsblad) (färgerna mörkgrönt, blått, indigo, violett)
Instrumentell vård, emotionella och kognitiva funktioner
– skapar transparens, delaktighet och patientmedverkan i rehabiliteringsprocessen.

Framsida: Dokument i 4-färgstryck. Diagnos och kod. Skadans lokalisation.
Plats för 4 bedömningar samt delmål på varje dokument. ADL-INDEX.
Aktivitetsnivå, delmål, hjälpmedel, bostadsinformation, anhörigutbildning mm.

Baksida: Namn på patientansvariga, lathund; aktivitetsruta,
ADL-INDEX – manual.

Pris 20 styck 540.00 kr exkl. moms
Pris 50 styck 551.00 kr exkl. moms

 

 

ADL-schema 1 –

Patient schema

Personlig vård
Innehåll: Plats för dokumentation av 3 bedömningsveckor.
Framsida: föda, kontinens, förflyttning, toalett.
Baksida: på/avklädning, hygien, gångförmåga, kommunikation.

Pris 50 styck 654,00 kr exkl. moms
Pris 200 styck 1.348,00 kr exkl. moms

 

 

ADL-schema 2 –

Patient schema

Instrumentell vård
Innehåll: Plats för dokumentation av 3 bedömningsveckor.
Framsida: mediciner, kroppsvård, ekonomi, nätverk
Baksida: matlagning, städning, transport, tvättning.

Pris 50 styck 654,00 kr exkl. moms
Pris 200 styck 1.348,00 kr exkl. moms

 

 

Rapportblad –

För noterad avvikelse, kan användas av alla i teamet

Innehåll: linjerat

Pris 50 styck      654,00 kr exkl. moms
Pris 200 styck 1.348,00 kr exkl. moms

 

 

Rapportblad –

För noterad avvikelse, kan användas av alla i teamet

Innehåll: olinjerat

Pris 50 styck      654,00 kr exkl. moms
Pris 200 styck 1.348,00 kr exkl. moms

 

ADL Rainbow