ADL Rainbow
startsidan-slider

Våra utbildningar och priser

Koncept Rainbow + ADL-verktyget Supporting eRehab och SynonymAppenDoIT: ADL-trappa/ADL-index.

Interprofessionella Onlineutbildningar för digitaliserad ADL-dokumentation.
Teamet använder IT-verktyget Supporting eRehab och SynonymAppen DoIT i det dagliga patientarbetet samt vid: Vårdplaneringssamtal, ADL-bedömningar, målformulering tillsammans med patient, rehabilitering/handledning, uppföljning/utvärdering och för överrapportering av insatsbehov.

Medlemskap per 6- eller 12 månader.
När ditt medlemskap närmar sig sitt slut, så kommer du få information om detta, och möjlighet att förlänga ditt medlemskap.
Om du inte gör något val, så kommer medlemskapet att avslutas automatiskt.

Webbföreläsningar

Vi erbjuder Webbföreläsningar i koncept Rainbow under 6 månader.
149 kr

Bli medlem

Interprofessionell Teamutbildning

Vi erbjuder Interprofessionell teamutbildning av vår tjänst, max 50 personer.
5 375 kr

Bli medlem

Interproffessionell Teamutbildning

Vi erbjuder Interprofessionell teamutbildning av vår tjänst, max 100 personer.
7 375 kr

Bli medlem

ADL Rainbow